Cilindra hidraulikë ZIL

en53

Presioni i vlerësuar - 10 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 16 MPa
Diametri i hapit të parë - 142 mm
Diametri i hapit të dytë - 115 mm
Diametri i hapit të tretë - 95 mm
Diametri i hapit të katërt - 75 mm
Diametri i hapit të pestë - 56 mm
Goditja totale - 1100 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 23.4...150.4kN

en54

Presioni i vlerësuar - 10 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 16 MPa
Diametri i hapit të parë - 142 mm
Diametri i hapit të dytë - 115 mm
Diametri i hapit të tretë - 95 mm
Diametri i hapit të katërt - 75 mm
Diametri i hapit të pestë - 56 mm
Goditja totale - 1100 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 23.4...150.4kN

en55

Presioni i vlerësuar - 10 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 16 MPa
Diametri i fazës së parë - 115 mm
Diametri i hapit të dytë - 95 mm
Diametri i fazës së tretë - 75 mm
Diametri i hapit të katërt - 56 mm
Goditja totale - 1033 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 23.4...98.6kN

en56

Presioni i vlerësuar - 10 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 16 MPa
Diametri i fazës së parë - 115 mm
Diametri i hapit të dytë - 95 mm
Diametri i fazës së tretë - 75 mm
Diametri i hapit të katërt - 56 mm
Goditja totale - 1033 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 23.4...98.6kN

en57

Presioni i vlerësuar - 10 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 16 MPa
Diametri i fazës së parë - 115 mm
Diametri i hapit të dytë - 95 mm
Diametri i hapit të tretë - 75 mm
Goditja totale - 760 mm
Forca e vlerësuar shtytëse - 41,9 ... 98,6 kN


Bashkohuni

NA JEP NJË BIRËTIM
Merrni përditësime me email