Cilindrat hidraulikë MTZ

en27

Presioni i vlerësuar -16MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Ngarkesa shtytëse e shiritit - 115,9 kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës - 97.3 kN

en28

Presioni i vlerësuar -16MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i pistonit - 125 mm
Diametri i shufrës - 50 mm
Ngarkesa shtytëse - 186.4 kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës - 156.6Kn

en29

Presioni i vlerësuar -16MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Stresi në shtytjen e shufrës —47,7 kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës - 36,6 kN

en30

Presioni i vlerësuar -16MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Ngarkesa shtytëse - 47,7 kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës -36.6Kn

en31

Presioni i vlerësuar -16MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Ngarkesa shtytëse e shiritit -29.8 kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës - 22.4Kn

en32

Presioni i vlerësuar -16MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Ngarkesa shtytëse e shiritit -29.8 kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës - 22.4Kn

en33

Presioni i vlerësuar -16MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Ngarkesa shtytëse - 47,7 kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës -36.6Kn


Bashkohuni

NA JEP NJË BIRËTIM
Merrni përditësime me email