Cilindra hidraulikë Kamaz

en35

Presioni i vlerësuar - 17 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i hapit të parë - 117 mm
Diametri i hapit të dytë - 95 mm
Diametri i fazës së tretë - 75 mm
Goditja totale - 955 mm
Forca e vlerësuar shtytëse - 71,3 ... 107,7 kN

en36

Presioni i vlerësuar - 17 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i hapit të parë - 142 mm
Diametri i hapit të dytë - 117 mm
Diametri i hapit të tretë - 95 mm
Diametri i hapit të katërt - 75 mm
Goditja totale - 4570 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 71,3...255,6 kN

en37

Presioni i vlerësuar - 16 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i hapit të parë - 170 mm
Diametri i hapit të dytë - 142 mm
Diametri i hapit të tretë - 117 mm
Diametri i hapit të katërt - 95 mm
Diametri i hapit të pestë - 75 mm
Diametri i hapit të gjashtë - 56 mm
Goditja totale - 1950 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 37,4...344,8 kN

en38

Presioni i vlerësuar - 17 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i hapit të parë - 117 mm
Diametri i hapit të dytë - 95 mm
Diametri i hapit të tretë - 75 mm
Goditja totale - 862 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 71.3...173.5Kn

en39

Presioni i vlerësuar - 16 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i hapit të parë - 170 mm
Diametri i hapit të dytë - 142 mm
Diametri i hapit të tretë - 117 mm
Diametri i hapit të katërt - 95 mm
Goditja totale - 875 mm
Forca e vlerësuar shtytëse -7.4...344.8kN

en40

Presioni i vlerësuar - 10 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 16 MPa
Diametri i hapit të parë - 142 mm
Diametri i hapit të dytë - 115 mm
Diametri i hapit të tretë - 95 mm
Diametri i hapit të katërt - 75 mm
Diametri i hapit të pestë - 56 mm
Goditja totale - 1756 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 24,6...155 kN

en41

Presioni i vlerësuar - 16 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i hapit të parë - 170 mm
Diametri i hapit të dytë - 142 mm
Diametri i hapit të tretë - 117 mm
Diametri i hapit të katërt - 95 mm
Diametri i hapit të pestë - 75 mm
Diametri i hapit të gjashtë - 56 mm
Goditja totale - 1463 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 37,4...344,8 kN

en42

Presioni i vlerësuar - 16 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 24 MPa
Diametri i hapit të parë - 117 mm
Diametri i hapit të dytë - 95 mm
Diametri i fazës së tretë - 75 mm
Diametri i hapit të katërt - 56 mm
Goditja totale - 850 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 37,4...163,3 kN

en43

Presioni i vlerësuar - 16 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 24 MPa
Diametri i hapit të parë - 170 mm
Diametri i hapit të dytë - 142 mm
Diametri i hapit të tretë - 117 mm
Diametri i hapit të katërt - 95 mm
Goditja totale - 935 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 107,7...344,8 kN

en44

Presioni i vlerësuar - 17 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i hapit të parë - 95 mm
Diametri i hapit të dytë - 75 mm
Diametri i hapit të tretë - 56 mm
Goditja totale - 955 mm
Forca e vlerësuar e shtytjes — 39,7...114,4 kN

en45

Presioni i vlerësuar - 17 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i hapit të parë - 95 mm
Diametri i hapit të dytë - 75 mm
Diametri i hapit të tretë - 56 mm
Goditja totale - 955 mm
Forca e vlerësuar e shtytjes — 39,7...114,4 kN

en46

Presioni i vlerësuar - 17 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i hapit të parë - 95 mm
Diametri i hapit të dytë - 75 mm
Diametri i hapit të tretë - 56 mm
Goditja totale - 3400 mm
Forca e vlerësuar e shtytjes — 39,7...114,4 kN

en47

Presioni i vlerësuar - 16 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 24 MPa
Diametri i hapit të parë - 117 mm
Diametri i hapit të dytë - 95 mm
Diametri i fazës së tretë - 75 mm
Goditja totale - 3400 mm
Forca e vlerësuar e shtytjes — 67,1...163,3 kN

en48

Presioni i vlerësuar - 16 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 24 MPa
Diametri i hapit të parë - 117 mm
Diametri i hapit të dytë - 95 mm
Diametri i fazës së tretë - 75 mm
Goditja totale - 955 mm
Forca e vlerësuar e shtytjes — 67,1...163,3 kN

en49

Presioni i vlerësuar - 16 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i hapit të parë - 117 mm
Diametri i hapit të dytë - 95 mm
Diametri i fazës së tretë - 75 mm
Goditja totale - 740 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 67,1...163,3 Kn

en50

Presioni i vlerësuar - 16 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 24 MPa
Diametri i hapit të parë - 170 mm
Diametri i hapit të dytë - 142 mm
Diametri i hapit të tretë - 117 mm
Diametri i hapit të katërt - 95 mm
Diametri i hapit të pestë - 75 mm
Goditja totale - 5780 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 67,1...344,8 kN

en51

Presioni i vlerësuar - 16 MPa
Presioni maksimal i lejuar është 24 MPa
Diametri i hapit të parë - 170 mm
Diametri i hapit të dytë - 142 mm
Diametri i hapit të dytë - 117 mm
Diametri i hapit të katërt - 95 mm
Diametri i hapit të pestë - 75 mm
Diametri i hapit të gjashtë - 56 mm
Goditja totale - 1557 mm
Forca e vlerësuar shtytëse — 37,4...344,8 kN


Bashkohuni

NA JEP NJË BIRËTIM
Merrni përditësime me email