Cilindrat hidraulikë të ekskavatorit

en20

Presioni i vlerësuar -16MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i pistonit - 110 mm
Diametri i shufrës - 55 mm
Ngarkesa shtytëse - 144.4 kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës - 107 kN

en21

Presioni i vlerësuar -16MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i pistonit - 110 mm
Diametri i shufrës - 55 mm
Ngarkesa në shufrat shtytëse - 152 kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës - 112,6 kN

en22

Presioni i vlerësuar -16MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i pistonit - 110 mm
Diametri i shufrës - 55 mm
Ngarkesa në shufrat shtytëse - 152 kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës - 112,5 kN

en23

Presioni i vlerësuar -.16MPa
Presioni maksimal i ulët _
Diametri i pitonit 20 MPa- 10m
Diametri i shufrës - 55 mm
Ngarkesa në shufrat shtytëse - 152 kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës -12.5kKN

en24

Presioni i vlerësuar -16MPa
Presioni maksimal i lejuar është 20 MPa
Diametri i pistonit - 110 mm
Diametri i shufrës - 55 mm
Ngarkesa në shufrat shtytëse - 152 kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës - 112.6 kN

en25

Presioni i vlerësuar -16 MPa
Presioni maksimal i lejuar 一20MPa
Diametri i pistonit - 80 mm
Diametri i shufrës - 55 mm
Ngarkesa shtytëse e shufrave -75 5kN
Ngarkesa tërheqëse e shufrës - 56, 6 kN


Bashkohuni

NA JEP NJË BIRËTIM
Merrni përditësime me email